People in my Life Figursett er klar for bestilling. Digitaltsett for Android kan lastes ned fra Google Play store.

Digitalsett for Windows og iOS er under utvikling og kommer til høsten.

People in my Life er et figursett utviklet spesielt for å hjelpe folk til å snakke om sine relasjoner i rådgivning, coaching og terapi. 

Bruk av figurer i samtaler tilfører et visuelt element som er veldig effektivt i å hente fram historier om relasjoner og frambringer en kreativ og konstruktiv dialog.  Nye perspektiver gir nye tanker om hvordan å forstå og håndtere relasjonsvansker.

People in my Life er utviklet først og fremst for bruk i faglige konsultasjoner, i familie- og relasjonsrådgivning, helse, psykologiske, pedagogiske og sosiale tjenester. 

Ett sett med figurer i to forskjellige format

People in my Life er laget i to ulike format: 

Som ett sett med stående figurer
I digitalt format for PC, bærbar og nettbrett

Begge utforminger brukes til å lage visuelle representasjoner av hvordan man oppfatter at folk har det sammen.  Disse fører til samtaler om valg og plassering av figurene, helheten i en sosiale sammenheng, og sammenligning av forskjellige perspektiver og utforsking av forståelser av situasjoner og hendelser.  

Figursettet

People in my Life er et sett med en svært sammensatt figursamling med over 300 fargerike, tosidige figurer, bakgrunnsmønstre og to esker for oppstilling av figurene.

Figurene settes ut i eskene på den måten som er best tilpasset arbeidssammenhengen. Når figurene er valgt kan de enten plasseres oppreist i ett basestativ eller legges flatt på bordet. Settet innholder også 6 bakgrunnsmønster på A3ark, utviklet til å hjelpe figurplasseringene.

People in my Life Digitalt sett

People in my Life Digitalt er utviklet for Mac, PC og nettbrett og inneholder det samme omfattende utvalg av figurer, supplert med symboler og tekstskriving. Figurene velges og plasseres på skjermen og kan lett flyttes, vendes og roteres. Bakgrunnsmønstre kan lett byttes og figuroppstillinger kan lagres underveis.  Programmet kjøre off-line, data er kryptert og innkapslet i programmet for å sørge for personvern og sikkerhet.

Relasjonsoverblikk

Når figurene er arrangert for å vise en forståelse om hvordan personer har det sammen, danner de et relasjonsoverblikk.  Å lage relasjonsoverblikk er en effektiv måte å frembringer tydelige og konstruktive dialoger som kan føre til fersk  innsikt og videre forståelser.  People in my Life er utviklet for gjennomføring av faglige samtaler baset på relasjonsoverblikk.

På webområdet Relationship Overviews presenteres en modell som illustrere de områder av dialoger hvor figurer er til særlig nytte, og hvordan figurer kan påvirke faglige samtaler om relasjoner. 

Å snakke om folk i mitt liv

People in my Life's omfattende figursett er tegnet for å representere folk i forskjellige alder, stil og med etnisk variasjon. Det kan brukes til å vise oppfatinger av forskjellige sosialnettverk og situasjoner. Oppsetting av figurer danner et overblikk av relasjoner, og denne visualiseringen vil ofte føre til ferske innblikk i hvordan de ulike elementene påvirker hverandre. Det store bildet av hvordan ting henger kan føre til endringer i forståelser og danne grunnlag for samtaler om hvordan bedre å håndtere vansker.

Figurer kan brukes til å illustrere folks oppfatninger av hendelser og situasjoner, synliggjøring for seg selv og andre hva de husker og åpner for revurdering deres forståelser.

Bruk av figurer kan bidra til fokus og klarhet og hjelper folk til å samle sine tanker, og uttrykke seg om det de strever med å sette ord på. Det åpner for lekenhet og kreativitet i revurdering av relasjonene.  Figurene kan lett flyttes og dermed blir relasjonsoverblikkene de danner veldig fleksibel.  De åpner for kontraster og sammenligninger av synspunkter og demonstrerer hvordan situasjoner kan sees på forskjellige måter.

People in my Life er basert på systemiske og dialogiske prinsipper. Det er utformet for å åpne konstruktive dialoger og utforske følgene og mulighetene av forskjellige synspunkter, samt til å stimulere tanker om hvordan å håndtere dilemma og vansker.  Det er ikke knyttet til en bestemt tilnærming og kan brukes på mange forskjellige måter.  

I samtaler med par og familier, vil relasjonsoverblikk gi visuell informasjon om ulikt syn på deres situasjon som ofte overrasker og berike forståelsen. Å sammenligne kontraster i perspektiver kan forbedre hvordan de mentalisere seg selv og hverandre.  Relasjonsoverblikk invitere til spørsmål om hvem er jeg for andre, hvem er de for meg, hvordan høre vi sammen og samspiller.  

Relasjonsoverblikk kan hjelpe folk til reflektere deres forståelse av allianser, verdier og ressurser og tenke igjennom hva som kan endre det som frustrere og plager dem og de som er de er nær. 

Utviklingsteamet

People in my Life er utviklet i Norge av Steven Balmbra i samarbeid med Birgit Pihl (grafisk design), Per-Henrik Kvalnes og Jan-Kåre Reppe (programmering).  Steven Balmbra er familieterapeut med vel 30 års erfaring i bruk av figurer i samtaler om relasjoner. 


Utvikling har mottatt støtte fra Innovasjon Norge og KunnskapsParken Bodø.


The People in my Life er produsert av selskapet Banter AS. 


Figursettet er satt sammen av Vev-al-plast AS, et selskap som gir arbeidserfaring til folk med hemninger og vansker i arbeidslivet.

Bestill People in my Life

People in my Life Figursett Prisen er NOK 1 200 og bestilles direkte fra Banter AS. Forespørsler sendes til post@banter.no

People in my Life Digital - nye Android og iOS utgaver vil være klar i juni 2020 fra Google Play Store and App Store.  Den har en gratis prøvreperiode på 30 dager.

Kontaktlisten

Her kan du melder deg på kontaktlisten vår og vi vil oppdatere deg om utviklinger.
Vi vil gjerne høre om dine erfaringer med bruk av figure i samtaler.
Vi dele ikke opplysninger.

Våre samarbeidspartnerer