Dersom du er komfortabel med datateknologi så har People in my Life Digital mye å tilby.  Dagens barn og ungdom er meget datavant og finner seg fort til rette med denne.  Den er datasikker og kan brukes over alt på nettbrett, PC og Mac.

People in my Life Digital var opprinnelig utviklet for nettbrett, men den nyeste utgaven er programmert for IOS, Android og Windows på Mac, PC og bærbar datamaskin.  Det inneholder de samme fargerik figurene som figursettet, med mulighet for tekst og noen tillegg av symboler og bakgrunnsmønstre.  Det er utviklet som et fleksibelt kommunikasjoninstrument som både støtter og fremmer dialog om oppfatninger av og vansker med personlige relasjoner.

Med databrett er det utmerket for en-til-en samtaler, og fungere godt med familier og grupper når det tilkoblet skjerm, TV eller prosjektor slik at alle  lett kan følge med.

People in my Life Digital krever kun 2G ram og utgave 2 kan bli lastet ned og prøvd gratis i 4 uker.  Deretter er det et rimelig årlig abonnement.

Elementene i digitalutgaven

Figurene

Bakgrunnsmønstre

Symbolene

Tanke- og følelseskjermen

Figurene

People in my Life inneholder omtrent 300 forskjellige figurer, tegnet for å være rimelig representativt for en multikulturell befolkning.

Det er kvinner, menn, ungdom, gutter, jenter, babyer og noen spesielle figurer.  De har enkle, nøytrale ansiktsuttrykk og normale kroppsformer, men de variere i aldersgrupper, størrelse, hår- og hudfarge, klesstil og det er noen kulturelle tilpasninger. Forenklinger er basert på tanken at vi mennesker i grunn er lik og likeverdt. 

I figurutvalgvinduet er figurene rangert i grupper av kvinner, ungdom, jenter, menn ungdom, gutter, babyer og noen få kjæledyr.  Når en figur er valgt kan den får navnet til personen den representere.  Navn kan tilføres eller endres underveis.  Figurene kan velges flere ganger, utseende kan vekles mellom fargede og gråskale og de lett kan flyttes, snues og vendes.

Trøbbeltrollene og Fantasivennene

People in my Life figurer er veldig effektive for å få frem historier om barnets liv. Når de har noe konkret å forholde seg til i figurene pleier samtalen å flyte lettere. Disse figurer er tegnet for å fremme narrativer om håndtering av eksternaliserte problemer og for løsningsfokuserte samtaler.

Det er fem trøbbeltroll i hver sitt farge som kan bli brukt til å representere eksternaliserte  problemer i relasjoner.  For eksempel, dersom et barn strever med overdrevet redsel, kan de velge et troll til å bære de tankene som plager dem.  Trollet kan brukes i samsvar med den narrative tilnærming utviklet av Michael White and David Epston; utforsker problemlandskapet, søker etter alternativer til det dominerende narrativ, bygge alianser og utvikle strategier for å gjenerobre kontroll over egen situasjon.

Fantasivennene er fire figurer laget for løsnings-orientert samtaler med barn, i samsvar med tilnærmingen utviklet av Steve deShazer og Insoo Kim Berg.  En fantasivenn kan representere den type ressurs noen har behov for til å håndtere sin situasjon.  De representere forskjellige aspekter av endring og når de er tatt fram kan de fungere på samme måte som et mirakelspørsmål. 
Klovn kan står for moro og glede, tryllekvinnen kan bære gode ønsker for endring, spåkvinnen kan ser muligheter og positiv endring og roboten kan bidra med styrke og mot.  De kan åpne for slike spørmål:
"Hvis du tenker at klovnen har evne til å gjøre folk som er trist glad igjen, dersom han kom hit nå, hvem tror du han ville ønske å prøve og hjelpe?  Hva tror du han kunne finne på for å gjøre dem mer glad?"
"Hvis du innbiller deg at tryllekvinnen kan trylle og endre ting, hva tror du hun ville ønske å endre her?"
"Tenk at spåkvinnen kan se inn i framtiden.  Hvis hun så at ting hadde blitt mye bedre om 5 år, hva ville hun se der?"
"Roboten er veldig sterk og liker å beskytte folk og stoppe at noen gjøre onde ting.  Hvem tror du han ville hjelpe og hva vil han stoppe?"

Disse figurene kan selvfølgelig også brukes på andre kreative måter i samtalen. 

Bakgrunnsmønstre

Figurplasseringer er støttet ved flere bakgrunnsmønstre som gi struktur til et relasjonsoverblikk. Ett er blank for fri plassering av figurene, mens andre har mønstre som er tegnet til å støtte forskjellige samtaler. De er sekskanten, nettverkskartet, fargesirkelen, linjene, skalen og scenen.

Figurene kan plasseres fritt på det blanke bakteppet

Sekskanten har ett midtpunkt hvor figuren til den som setter ut kan stå mens andre figurer plasseres omkring.  Det er tegnet for å gi struktur til samtaler med barn.  Hver sekskant har plass til en figur og fargenyansene vise tydelig nærheten til sentrum.

Nettverkskartet er basert på Bronfenbrenner's sosio-økologisk nettverkskart og kan brukes på samme måte.  People in my Life bringer liv og farger til kartet, og siden figurene er lett flyttbare kan nettverkskartet vise forandringog vise alternative perspektiver.  Tekst kan bruke til å sette inn navn til segmentene.

Fargesirkelen har flere likheter med nettverkskartet, men har 8 segmenter.  Hvert segment kan defineres som et område av et hovedtema, og figurene kan plasseres etter preferanse.  For eksempel, hvert segment kan representere en følelse og figurene kan plasseres for å vise hvordan en person har opplevd en bestemt situasjon eller relasjon.  Segmentene kan også representere alternative valgmuligheter i en beslutningsprosess.

Linjene delere området i fem felt og hvert felt kan representere en generasjon når man bruker figurer til å lage ett genogram. 

Skalen kan brukes for plassering av figurer til å vise graden av hvordan en person evaluerer en situasjon, ett tema og hverandres vurderinger.

Scenen er tegnet for å støtte bruk av figurer til å spille ut en hendelse, slik de har oppfattet den.  Den kan også viser en 'reparert' versjon av samme hendelse etter at den har blitt snakket om.

Symbolene

People in my Life Digital inneholder også et utvalg av symboler som kan brukes sammen med figurene for å markere noe.

Her er de forskjellige type symboler som ligger i utvalget

Været
Værsymbolene kan brukes til å indilkere forskjellige type humør eller stemning.
 

Stjerner 
Stjernene kan indikere personer som er lik, hjelpsom eller har en særlig betydning.

Sirkler
Sirklene kan vise tilhøringet til noe når figurene er plassert omkring dem.  Når figurene er plasset oppå dem kan dette indikere en egenskap, holdning eller en spesielle type relasjon.

Tenkerbobler
Tenkeboblene kan oppmuntre til refleksjon over en annens tankeprosesser.

 

Piler 
Pilene kan viser retninger i relasjon.

Hus
Husene kan viser til de forskjellige hjem. bygninger eller institusjoner en person må forholde seg til.  De kan være skoler, butikk, kontor, klinikk som sppiller inn i folks liv.

Bil
Bilen kan også indikere både bil og andre tranportmidler.

Tanker og følelser skjermen

Når en figur er valgt kan den hentes inn til den tanker og følelser skjermen. Her kan det reflekteres over den person opplever seg selv i en gitt siuasjon eller tidspunkt og hvordan andre ser på dem. Det fremhever samtaler om mentalisering

Sjermen handler om mentalisering  å se noe fra en annens synspunkt og se seg selv fra en annens synspunkt i en bestemt sammenheng.

Et bilde av den valgte person vises sammen med flere bobler.  En bobbel er for taker, en til taler, en til følelser og en til kroppslig fornemmelser.  Nederst er en kommentarfelt.  Stikkord kan skrives inn i boblene og feltet.

Å koble til et eksternt skjerm

Dersom du bruker en datatablett med flere folk tilstede er det greit å koble til en annen skjerm, TV eller prosjektor slik at alle kan følge med det som skejr.

Connecting a data tablet
Hvordan du koble til en skjerm er avhengig av hvilket tablett du bruker.  Det er to hoved måter; a koble til en ledning eller å sende trådløs - screen casting

Screen casting
iPad
Skjermbildet kan lett sendes via Blutooth til en smart TV eller en Apple TV box via Air-play.
Androids
Disse vanligvis krever en WiFi forbidelse og en app for 'screen casting' for å sende skjermbildet til en Smart TV, Chromecast, Apple TV box eller lignene mottaker.

Kabel
iPad
Her må det brukes en VGA eller HDMI overgang til en standard kabel.  Disse er er tilgjengelig fra de fleste Apple forhandlere.
Android
Android datatabletter har forskjellige tilkoblinger og ikke alle kan send ut en video signal via kabel. Dersom den har en micro-HDMI utgang kan den lett kobles via en tilpasset ledning eller en overgang til HDMI.

De fleste android med micro-USB3 kan kobles til en HDMI kabel via en overgang.  Spør din forhandler

Personvern og datasikkerhet

The People in my Life Digital inneholder svært lite skriftelig persondata men det som er er godt beskyttet.  Alt data er kryptert og lagret i programmet som kjører selvstendig uten forbindelse med internett.

Prøver den nye utgaven gratis!

Den nye utgaven av People in my Life Digital kommer i april 2020
30 dagers gratis prøve!
Laster ned Android versjon fra Google Play Store og iOS fra Apple App Store

En utgave for Windows er ventet ferdig i Juni 2020

Kontaktlisten

Her kan du melder deg på kontaktlisten vår og vi vil oppdatere deg om utviklinger.
Vi vil gjerne høre om dine erfaringer med bruk av figure i samtaler.
Vi dele ikke opplysninger.