Innhold

People in my Life innholder omtrent 300 forskjellige figurer utformet for å representere folk fra en multikulturell befolkning.  Kvinner, jenter, menn, gutter, spebarn og noen spesielle figurer. De har minimale nøytrale ansikter og normale kroppsfasonger men de variere i klesdrakt, aldersgruppe, størrelse, hår og hudfarge.  De er også noen kulturelle tilpasninger.

Figurene er to-dimensjonelle, fargerike og har trykket front og bak slik at settet er veldig lett og håndterlig.  Figurene er trykket på slitesterk NeverTear ark.

Settet innholder også to utstillingsesker, baser til figurene med en oppbevaringseske, fantasivenner og trøbbel troll, bakgrunnsmønstre som strukturere figurplassering og notatblokker.

Fantasi-venner

Det er fire fantasivenner blant figurene i settet.  Disse kan fungere som narrative verktøy i samtaler med barn rettet mot å utforske resursser og løser vansker.  En fantasivenn kan representere de resursser at noen trenger for å håndtere vansker i deres situasjon. De er en klovn, en tryllekvinne, en spåkvinne og en robot.

Klovnen kan representere moro og glede, trylledamen gode ønsker, spåkvinnen håp for fremtiden og roboten styrke og handelkraft.  De kan også brukes på hvilke som helst andre måte som er passende til samtalen.

Trøbbeltrollene

Disse er også narrative verktøy som kan representere eksternaliserte problemer.  For eksempel, dersom et barn strever med håndtere engstelser, så kan ett troll bære de tanker som plager dem.  Barnet kan snakke om hvordan trollet virker inn på livet deres, de ganger de selv er sterkere enn  vanskene og hvordan de kan henter nok støtte til å gjenerobre kontroll over eget liv.

Bakgrunnsmønstre

Figurplasseringer er støttet ved fem forskjellige bakgrunnsmønstre som gir struktur til et aktuelt relasjonsoverblikk.  I figursettet er bakgrunnsmønstrene trykket på A3 papir,  og er tilgjengelig som pdf-filer på dette webområde hvor de kan bli printet ut ved behov.

Sekskanten

Sekskant var utviklet for samtaler med barn.  De kan plassere egen figur i sentrum og andre figurer omkring det. Dette understreker at det er deres perspektiv som er i sentrum for samtalen.

Nettverkskart er tegnet for å lage et relasjonsoverblikk basert på det sosio-økologisk tilnærming utviklet av Bronfenbrenner.  Hvert av de 6 segmenter kan representere en sosial arena, som venner, skole/arbeid, nabolaget, fritidsklubb, familie og slekt, hjelpeapparatet osv. Disse markeres med navnelapp. 

Boka til Live Fyrand, Sosialt nettverk : Teori og praksis anbefales.

Fargesirkelen

Fargesirkelen er delt i ringer og 8 segmenter.  Denne var utviklet for å støtte samtaler om emosjoner, hvor hver segment er definert som en følelse, og figurer plasseres for å vise hvor intens de var opplevd i en gitt situasjon. 

Feltene kan også representere andre type valgmuligheter og figurene plasseres for å vise hvor  mye man er enig eller i hvilken grad de er likt.

Skalen

Skalen brukes for å diskutere graden av et bestemt verdi og figurene kan plasseres slik personen er oppfattet. Et eksempel er i diskusjoner om hvor motivert er familiemedlemmer er for å gjennomføre en endring i deres situasjon.

Linjer

Linjene deler arket i fem seksjoner og hver av disse kan representere en generasjon når man setter ut et genogam med figurer.

Eskene

Det er 13 rader i eskene og hver rad har plass til minst 8 voksnefigurer eller 10 barnefigurer.  Nederst i radene er er tynn strip skumgummi og figurene kan plasseres stående mellom den og radsidene, klar til valg.  Figurene kan også plasseres i radene på basestativ.

Du bestemme selv hvilke figurerer skal utstilles i eskene og hvordan de er utstilt.
Det er mange figurer og det er anbefalt å holde god orden med de største figurene plassert bakerst og de minste fremst. 

Her er noen tanker om utstilling av figurer:
Et mindre utvalg av figurer kan står på basestativ fremfor eskene eller på bordet, lett tilgjengelig.
En eske kan innholde kvinner/jenterfigurer og den andre menn/gutterfigurer.
En esker kan innholder voksne og den andre barn.
En eske kan innholder figurer som mest representere din klientgruppe eller den lokale befolkning.

Tillegg

Det er kort med avbilding av hus og bil

Settet inneholder 100 små basestativer der figurene lett kan plasseres, og tas av.  De kan da står oppreist på bordflate eller bakteppene.

Det er en flatpakket eske for basestativene når de ikke er i bruk på figurene.

Det er notisblokker til å tilføyer merkelapp, tekst, symboler og tegning, til et relasjonsoverblikk.

Det er også plastlommer til å oppbevare figurer som ikke er utstilt i eskene.

Bestill People in my Life

People in my Life Figursett  koster kr.1 200 og bestilles fra Banter AS.  Vennligst send henvendelser til post@banter.no.

Kontaktlisten

Her kan du melder deg på kontaktlisten vår og vi vil oppdatere deg om utviklinger.
Vi vil gjerne høre om dine erfaringer med bruk av figure i samtaler.
Vi dele ikke opplysninger.