People in my Life Figursett hefte

Laste ned til Figursett heftet her:

Brukerveiledning - People in my Life Digital versjon 1

Her er en veildning for de praktiske aspekter av hvordan bruk den 2017-19 utgaven av People in my Life Digital

Last ned pdf filen her:

Brukerveiledning - People in my Life Digital versjon 2

Her er en veildning for de praktiske aspekter av hvordan bruk den siste 2020 utgaven av People in my Life Digital

Last ned pdf filen her:

Relasjonsoverblikk

Når folk er fokusert på sitt daglige strev i deres livssituasjon kan de miste av syne det større bildet av sine livsmål og verdier.  Ved hjelp av figur i en samtale om relasjoner, inviteres de til å vurdere sin situasjon fra et fugleperspektiv og ser den bredere sammenhengene mer tydelige.  Dette er et relasjonsoverblikk, noe som kan viser både nære relasjoner og større sosiale nettverk.  I samtalen, vil de se både på hverandre og på relasjonsoverblikket og vil ha en blanding av betraktning av, og deltakelse i, deres situasjon. 

Figurer hjelper barna til å uttrykke seg og familiesamtaler blir mer barnevennlige ettersom barna har noe konkret å forholde seg til, i tillegg til ord, når de uttrykker seg.  Par, familier og gruppemedlemmer kan viser hverandre sine synspunkter samt snakker om hva deres ulike syn medfører.   Når folk ser over sine relasjoner og snakker sammen om sine ulike forståelser kan de får nye innsikter og drivkraft for å gjennomføre nyttige endringer.

En relasjonsoversikt inviterer til spørsmål om hvem de andre er for meg, hvem er jeg for dem, og hvordan hører vi sammen. De kan undres over spørsmål om 'Hva er i mitt liv?' på et bredere nivå - Hva er bra for meg? Hva er vanskelig? Hvor har jeg støtte? Hvor ligger hindringer? Hva og hvem er det jeg savne? I en forhøyet observerende posisjon kan du utforske hvordan du ser ting og hvordan de kan virke annerledes.

Besøk de norske sidene i webområdet 'Relationship overviews' for å lese mer om hvordan bruk av figurer kan bidra til og påvirke samtaler om relasjoner.

Samtaler med familier

Folk i mitt liv kan brukes i ulike stadier av familiesamtaler. Noen terapeuter foretrekker å bli kjent med familien før de introdusererfigurene - hvor andre bruker dem i begynnelsen som en måte å bli kjent med familien og deres situasjon. Den kan også brukes igjen i senere økter som grunnlag for å snakke om hvordan ting har endret seg for familien.

Presentere bruk av figurer til familien
Bruk av en app i en samtale vil være en uvanlig form for kommunikasjon for de fleste familier. Det er en god idé å begynne med å snakke om hvordan du har tenkt å gjennomføre samtalen. Du kan si at du vil begynne med å snakke med en person om gangen, lytte til deres synspunkt først og deretter høre fra de andre om deres perspektiver. Spør foreldrene om det er greit å begynne med å snakke med et av barna, og la dem vite at du vil at de bare skal lytte først, selv om det som sies synes å være feil, fordi du også vil snakke med dem om deres perspektiver, og de vil ha nok av mulighet til å legge frem sine egne synspunkter.

Alder
Alder og modenhet av barna vil påvirke måten du snakker om figursettet. Yngre barn trenger kanskje litt veiledning. Fortell dem at du vil stille dem spørsmål og hjelpe underveis, men at de ikke trenger å svare hvis de ikke vil. Hvis de ønsker å be noen om hjelp til å svare,  er det greit. Når du snakker med barn, er det viktig at de ikke føler seg bekymret for å gjøre feil, begynn med å la dem vite at dette ikke er et spill eller en test, og at de ikke trenger å være bekymret for å vinne eller gjøre det galt.  De kan tenke figurene skjermen som små skuespillere som  kan ta plassen til de menneskene de kjenner best for å hjelpe alle til å forstå dem bedre. Ungdom tror kanskje at bruk av figurer virker barnslig, og derfor er det like godt å si at selv om det kan virke som et spill, er dette programmet ikke bare for barn og brukes også av voksne.

Hvis et barn er motvillige til å være den første til å bruke settet, start med en av de andre. De kan godt ombestemme seg etter at andre i familien har prøvd, og du kan spørre dem senere om de ønsker å prøve selv. Det er også mulig å ta en sirkulært spørsmål om et annet familiemedlem kan sette ut tallene for dem, og at de kan si hvis de ikke gjør det helt riktig.

Ikke press barn til å bruke figurer hvis de er motvillige - de kan ha en veldig god grunn til ikke å ønske å gjøre det, og det er ikke etisk å bruke dem til å avsløre hemmeligheter i familien. Bruk av figurer er en veldig direkte form for kommunikasjon, og barn kan være bekymret for å være illojale mot sin familie. 

Velge og plassere figurer
Når du åpner figurvinduet og ber personen om å velge en figur som kan representere dem selv, kan du si at figuren ikke trenger å se akkurat ut som dem, samme måte som en skuespiller i en film ikke ser akkurat ut som personen de spiller. Når du bruker sekskantbakgrunnen, plasseres det første tallet vanligvis midten. De andre familiemedlemmer som er til stede kan velge sin egen figur, men noen ganger kan valgene de gjør for hverandre være en kilde til en interessant diskusjon.

Kjæledyr kan være sentrale medlemmer av en familie, gode venner og noen ganger bråkmakere. Når det passer, bør de inkluderes. Spørsmål som "Hva tror du at Buster ville si om dette hvis han kunne snakke?" kan være svært nyttig. Du kan spørre om det er noen som de ikke lenger har kontakt som har vært viktig for dem.  Figurer for personer som er avdøde eller har flyttet langt unna kan gis en grå tone for å indikere at de ikke lenger er til stede i livet. Det er generelt mer nyttig å fokusere ressurser i stedet for svakheter, og løsninger eller forsøk løsninger i stedet for vanskeligheter. Det er imidlertid viktig at personen opplever at de blir hørt og at deres bekymringer blir tatt alvor. Det er bra å spørre om det er folk som de ikke liker, som har gitt dem problemer eller de er redde for. Be dem om å prøve å finne et sted for dem og snakk om hva de har gjort for å gjøre ting vanskelig. Ikke hold deg til en persons her-og-nå situasjon.  Du kan for eksempel spørre dem hvordan de ønsker å se ting å være for dem i fremtiden og deretter snakke om hva slags endringer de tror vil bidra til å komme dit.

Spørsmål det kan være nyttig å stille

Spørsmål om relasjoner
Hvem kjenner hvem, hvordan går de overens, hva gjør de sammen?
Hvilke figurer hører sammen, og som ikke gjør det?
Hvem kan de henvende seg til hvis de trenger omsorg eller støtte?
Hvem de tror forstår dem og situasjonen de er i?
Hvem kan forklare ting for dem, og hva vil de vite?
Hvem de ser opp til, har det gøy med, liker å være sammen med, føler seg trygge med?
Er det noen andre som burde være her, eller som du skulle ønske kan være til stede?
Hvem liker de ikke eller er redd for, og hvorfor dette er slik?

Alternative oppstillinger
Hvordan figurene var før deres nåværende vanskeligheter begynte?
Hvordan var figurene da en bestemt hendelse skjedde?
Hvordan ønsker de at ting skal være i fremtiden?
Hvordan er de bekymret for at ting kan utvikle seg?

Sammenligning av perspektiver
Etter at et barn har satt ut figurene, spør andre familiemedlemmer om de har forstått barnets situasjonen lignende måte eller annerledes. Du kan be foreldre om å beholde barnets figur samme plass, men flytte andre figurer for å demonstrere hvordan de har forstått barnets situasjon og snakke om forskjellene.

Sirkulære spørsmål
Du kan også be personen om å omorganisere figurene for å vise hvordan de tror en annen person ser ting. "Hvis søsteren din skulle sette ut figurene nå, kan du vise meg hvordan du tror hun ville gjøre det?" Hvorfor skulle hun gjøre det sånn?

Problemorienterte spørsmål
Hvis et familiemedlem har et spesielt problem, kan du be dem velge et problemtroll for å representere problemet og bringe det inn i bildet.  Trollets farge og størrelse kan gjenspeile hvordan problemet er for dem.
Spør om
Hvor skal det plasseres og hvilken effekt har det på dem?
Er det noen andre det påvirker? Hvordan er det?
Hvem kan hjelpe dem med å håndtere trøbbeltroll, og hvordan?
Endringsrelaterte spørsmål: Du kan flytte visse nøkkelfigurer og deretter spørre hva som ville være annerledes for dem hvis situasjonen var som dette?

Be dem velge en Fantasy-venn
Spør hvem fantasyvennen vil hjelpe først?
Hva de ønsker å gjøre for å gjøre ting bedre?
Hvem ville hjelpe?

Noen flere forslag
Hver samtale bør få lov til å utvikle seg på sin egen unike måte, så ikke bli fristet til å utvikle en fast prosedyre for hvordan du bruker figurene og bakgrunnene.
Hold en nysgjerrig "ikke vitende" posisjon og vær oppmerksom på interessante eller uventede posisjoner av figurer og spør i detalj om disse.
Fokuset i samtalen trenger ikke å holde seg til figurene under hele økten. Brettet kan legges ned mens du diskuterer et tema som dukker opp, og returneres til brettet når det er hensiktsmessig.
Oppfordre barn og familiemedlemmer til å være kreative på den måten de bruker figurene på.

Kontaktlisten

Her kan du melder deg på kontaktlisten vår og vi vil oppdatere deg om utviklinger.
Vi vil gjerne høre om dine erfaringer med bruk av figure i samtaler.
Vi dele ikke opplysninger.